Wszystko o wypowiedzeniu umowy o pracę

0
1232

Wypowiedzenie umowy o pracę może złożyć zarówno pracownik jak i pracodawca. W przystępnej formie odpowiemy na najczęściej zadawane w internecie pytania na ten temat. Jak więc zabrać się za rozwiązanie umowy?

Podstawowe informacje

Wypowiedziana umowa o pracę ulega rozwiązanie po upływie okresu wypowiedzenia. Jest to czas pomiędzy momentem złożenia wypowiedzenia a upłynięciem czasu określonego w Prawie Pracy. 

Wypowiedzenie umowy o pracę musi być dostarczone pracownikowi lub pracodawcy na piśmie. Nie możesz go dostarczyć elektronicznie np. mailem lub faksem, ponieważ musi na nim zostać złożony podpis wypowiadającego. Wypowiedzenie możesz dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą, jednak okres wypowiedzenia jest liczony od dnia, kiedy strona je otrzymała. W przypadku więc dostarczenia wypowiedzenia listownie okres wypowiedzenia liczony jest od dnia, w którym list został stronie doręczony. 

Najczęstsze pytania

 1. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny?

Kwestię rozwiązania umowy o pracę na okresie próbnym określa art. 34 Kodeksu Pracy:

 • 2 tygodniowy okres próbny = 3 dni wypowiedzenia
 • okres próbny trwający od 2 tygodni do 3 miesięcy = 1 tydzień wypowiedzenia
 • 3-miesięczny okres próbny = 2 tygodnie wypowiedzenia

2. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony?

Okres wypowiedzenia zarówna na umowie o pracę na czas określony jak i nieokreślony jest taki sam:

 • Zatrudnienie do 6 miesięcy = 2 tygodnie okresu wypowiedzenia
 • Zatrudnienie minimum 6 miesięcy = 1 miesiąc okresu wypowiedzenia
 • Zatrudnienie minimum 3 lata = 3 miesiące okresu wypowiedzenia

3. Czy okres wypowiedzenia może być wydłużony?

Istnieje wyjątek, który pozwala pracodawcy wydłużyć okres wypowiedzenia. Musi to być oczywiście wspomniane na umowie o pracę. Taki wyjątek obejmuje stanowiska, które związane są z odpowiedzialnością za powierzone przez pracodawcę mienie. Przykładem są handlowcy i sprzedawcy. Wtedy okres wypowiedzenia wynosi:

 • Zatrudnienie do 6 miesięcy = 1 miesiąc wypowiedzenia
 • Zatrudnienie minimum 6 miesięcy = 3 miesiące wypowiedzenia

4. Czy można dogadać się z pracodawcą co do okresu wypowiedzenia?

Tak, jest to możliwe. Wystarczy zaproponować pracodawcy wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron.

5. Jak wygląda kwestia okresu wypowiedzenia jeśli firma ogłosiła upadłość?

W tym przypadku pracodawca musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie równowarte wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia, jaki przysługuje pracownikowi. 

6. Kiedy mogę otrzymać urlop w celu poszukiwania nowej pracy?

Taki urlop przysługuje pracownikowi tylko w przypadku, gdy to pracodawca złoży wypowiedzenie umowy. Czas trwania urlopu zależy od długości okresu wypowiedzenia:

 • 2 tygodniowy lub miesięczny okres wypowiedzenia = 2 dni robocze urlopu
 • 3-miesięczny okres wypowiedzenia = 3 dni robocze urlopu

7. Kiedy pracodawca nie może wymówić pracownikowi umowy o pracę?

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca nie może zerwać umowy, jeśli:

 • Jesteś w trakcie urlopu.
 • Jesteś w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy i nie upłynął czas uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia.
 • Brakuje Ci nie więcej niż 4 lata do emerytury.

Niestety te warunki są nie ważne jeśli firma ogłasza upadłość lub likwidację. 

8. Czy jeśli złożę wypowiedzenie 4 lutego, to miesięczny okres wypowiedzenia upłynie 4 marca?

Niestety nie. Okres wypowiedzenia liczony jest od pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca. W przypadku wspomnianym wyżej rozpocznie się on 1 marca, a zakończy 31 marca. 

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

W przypadku zerwania umowy za porozumieniem stron powód wypowiedzenia nie ma znaczenia. Jest to zdecydowanie najkorzystniejsza forma wypowiedzenia. Pracodawca i pracownik wspólnie ustalają termin wypowiedzenia umowy, może ono nastąpić natychmiast lub po kilku tygodniach czy miesiącach. Ciekawostką jest to, że wypowiedzenie za porozumieniem stron nie jest wymagane w formie pisemnej. Warto jednak chuchać na zimne i ten proceder udokumentować. Tego typu porozumienie może napisać pracownik lub pracodawca i wystarczy, że druga strona je podpisze. 

Zdjęcia: Pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here