Lakiernik samochodowy – ile zarabia, jak zostać, czym się zajmuje?

0
3575

Obsługa maszyn i pojazdów to obszar stwarzający duże możliwości rozwoju zawodowego. Jedną z profesji cieszących się największym zainteresowaniem jest lakiernik samochodowy. Usługi świadczone przez dobrych, doświadczonych fachowców są w cenie – popyt na nie jest spory.

Ile zarabia lakiernik samochodowy w Polsce?

Pracując w zawodzie lakiernika samochodowego, można liczyć na przyzwoite zarobki. Przeciętnie kształtują się one w granicach ok. 3000 zł brutto, jednakże ostateczna ich wysokość jest w praktyce podyktowana wieloma przesłankami – stażem pracy, stopniem zaawansowania umiejętności, regionem i miejscem zatrudnienia czy możliwościami danej firmy. Najlepsi specjaliści otrzymują uposażenie znacznie przekraczającą powyższą średnią, natomiast najgorzej opłacani lakiernicy zarabiają w granicach 2300 zł brutto.

Lakiernicy są zatrudniani w warsztatach samochodowych oraz w zakładach produkcyjnych, aczkolwiek w tym drugim przypadku postępujący rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że coraz częściej do tego typu czynności wykorzystuje się maszyny.

Czym zajmuje się lakiernik samochodowy?

Mówiąc najogólniej, lakiernik samochodowy zajmuje się:

 • malowaniem powierzchni pojazdów oraz  aplikacji standardowych przy zastosowaniu sprzętu natryskowego,
 • sprawowaniem nadzoru nad jakością powłok lakierniczych poprzez dokonywanie pomiarów za pomocą specjalnych mierników,
 • kontrolowaniem jakości wytworzonych produktów.

Szczegółowy zakres obowiązków jest uzależniony w głównej mierze od miejsca zatrudnienia – inaczej wygląda to w fabrykach, inaczej zaś w niedużych warsztatach. W fabrykach zachodzi konieczność dostosowania się do ściśle określonych procesów produkcyjnych. Lakierowanie właściwe powierza się tam zazwyczaj lakiernikom o najlepszych kwalifikacjach i największym doświadczeniu. Oprócz tego lakiernicy wykonują też takie czynności jak np. wygładzanie powierzchni czy malowanie podkładowe.

W warsztatach lakiernik ma większe pole do popisu, ponieważ to do niego należy decyzja o sposobie naprawy. Przydają się przy tym dodatkowe umiejętności takie jak np. wyrównywanie nadwozia, oczyszczanie z rdzy i brudu części przeznaczonych do malowania itp.

Praca w tym zawodzie wymaga nieustannego poszerzania wiedzy i umiejętności, co wynika z tego, że na rynku co i rusz pojawiają się nowe materiały, zaś technologia w zakresie lakiernictwa samochodowego jest udoskonalana i staje się coraz bardziej nowoczesna. To spore wyzwanie, któremu solidny fachowiec musi wyjść naprzeciw, by jak najlepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Jak zostać lakiernikiem samochodowym?

Kandydat na lakiernika samochodowego powinien posiadać minimum wykształcenie podstawowe (do rocznika 1985) lub gimnazjalne (od rocznika 1986), niemniej najlepszym rozwiązaniem jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej o profilu samochodowym – nauka w takiej szkole ma ten plus, że  uwieńczona jest egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną. Niezbędne doświadczenie oraz umiejętności zdobywa się poprzez:

 • zawodową praktykę w warsztacie lakierniczym, czas trwania której jest zdeterminowany wieloma czynnikami – najczęściej trwa ona ok. 3 lat,
 • kursy zawodowe organizowane przez zakłady doskonalenia zawodowego.

W hierarchii zawodowej jest kilka stopni:

 • uczeń pomocnik,
 • czeladnik,
 • mistrz.

Aby osiągnąć najwyższy poziom, należy:

 • pokonać wcześniejsze szczeble zawodowego rozwoju,
 • mieć na swoim koncie minimum 8-letnią praktykę zawodową,
 • przejść szkolenie pedagogiczne,
 • potwierdzić kwalifikacje przed komisją w Izbie Rzemieślniczej.

Ponadto od lakierników samochodowych wymaga się:

 • dobrego stanu zdrowia,
 • wysokiej sprawności fizycznej,
 • cierpliwości,
 • dokładności,
 • zdolności manualnych.

Warto jeszcze przy tej okazji wspomnieć, iż z uwagi na charakter pracy istnieją przeciwwskazania do wykonywania zawodu lakiernika samochodowego. Są to m.in.:

 • astma,
 • skłonność do alergii,
 • podatność na przeziębienia,
 • choroby oskrzeli i płuc,
 • problemy natury dermatologicznej.

Lakiernik samochodowy – własna firma

Decydując się na uruchomienie własnego warsztatu lakiernictwa samochodowego, trzeba mieć świadomość tego, iż wiąże się to ze sprostaniem licznym wymogom. Konieczne jest m.in.:

 • uzyskanie decyzji środowiskowej,
 • uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz emisję gazów i pyłów do atmosfery,
 • uzyskanie  decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
 • posiadanie lokalu odpowiadającego kryteriom z zakresu m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska i energetyki – jeżeli lokal ma powstać od podstaw, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Wymienione powyżej zezwolenia są wydawane na czas określony – za ich brak grożą bardzo dotkliwe kary finansowe. Co się natomiast tyczy lokalu, to lokalizacja znajdujących się w nim pomieszczeń nie może być przypadkowa – istotne jest w tym przypadku zachowanie ciągu technologicznego.

Duże koszty generuje zakup odpowiedniego wyposażenia, przy czym najważniejsza jest komora lakiernicza – zakup nowej to wydatek wynoszący grubo ponad 100000 zł, aczkolwiek istnieje też możliwość nabycia używanego sprzętu, który jest średnio o połowę tańszy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here