Jak oszczędzać na emeryturę

0
1186

Wolność finansowa to możliwość samodzielnego decydowania o własnym życiu bez przymusu podejmowania pracy. Lecz aby ją uzyskać, wymaga ona planowania, wyrzeczeń, dyscypliny i samodzielnego myślenia.

Ile trzeba oszczędzać, by godnie żyć na starość?

Oszczędzanie na emeryturę możesz przeprowadzić na wiele różnych sposobów. Wszystko zależy jaką formę wybierzesz. Szykując się do emerytury, możesz oszczędzić pieniądze tradycyjny sposób, odkładając np. w każdym miesiącu daną kwotę z wypłaty, ale również możesz zaplanować sobie inwestycje, które w przyszłości staną się Twoim źródłem finansowym. Możesz zainwestować w papiery wartościowe lub w nieruchomości, które będą wynajmowane. 

Jeżeli chodzi o same oszczędności, możesz skorzystać z konta oszczędnościowego, z lokaty czy specjalnych produktów emerytalnych. Wszystko zależy od Twoich potrzeb i oczekiwań.

IKE 

IKE to nic innego jak Indywidualne Konto Emerytalne, które pomoże Ci stworzyć plan oszczędzania na emeryturę. Konto to możesz założone dla każdej osoby fizycznej, która ukończyła 16 lat. Jeżeli jesteś osobą małoletnią, możesz dokonywać wpłat wyłącznie wtedy, gdy uzyskasz dochody z umowy o pracę lub jest to transfer środków z IKE odziedziczonego po zmarłym, którego jesteś spadkobiercą. W przeciwnym razie do ukończenia 18 roku życia wpłaty nie są możliwe.

IKE to konto indywidualne, więc nie możesz go utworzyć dla większej ilości osób.

Limit wpłat na IKE to 300% średniego krajowego wynagrodzenia na dany rok. W kolejnym roku limit może się zmienić z racji zmiany średniej pensji, ale nie może być mniejszy, niż w roku poprzednim.

Korzyścią z konta IKE jest brak opodatkowania „podatkiem Belki”. Jest to zwolnienie warunkowe. Żeby z niego skorzystać, musisz spełnić określone obowiązania. Są to:

  • dokonanie wpłat na IKE w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
  • wpłacenie przynajmniej połowy salda zgromadzonego na IKE na co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty z Konta.

Pozostałe warunki to:

  • wypłacenie środków po ukończeniu 60. roku życia;
  • wypłacenie środków po 55. roku życia, jeżeli prawo do emerytury uzyskasz wcześniej niż w momencie ukończenia 60. roku życia.

IKZE

Konto bardzo podobne do konta IKE, lecz różni się ono kilkoma szczegółami.

Po pierwsze: limit wpłat to 1,2 krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok. Oszczędności zwolnione są z „podatku Belki”. Środki wpłacone na konto możesz wprowadzić do rocznego zeznania podatkowego. Zmniejszają wówczas podstawę opodatkowania i pozwalają Ci na odprowadzenie mniejszego podatku dochodowego.

Po drugie: przy wypłacaniu IKZE na emeryturę musisz zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Wpłaty możesz, ale nie musisz dokonywać regularnie.

Po trzecie: zarówno IKE, jak i IKZE mogą działać niezależnie od tego, czy masz założone w pracy PPE. Najlepiej zróżnicuj swoje środki i korzystaj z kilku dostępnych rozwiązań w jednym czasie.

PPE

PPE, czyli Pracownicze Programy Emerytalne tworzone w zakładach pracy. Przystąpić możesz do nich jeśli jesteś pracownikiem, który nie ukończył 70. roku życia, a w danym miejscu zatrudniony jesteś od co najmniej trzech miesięcy.

Składkę podstawową odprowadza pracodawca od Twojej pensji. Należy ją jednak ustalić, byś miał kontrolę oraz również jasność obowiązujących zasad. Składkę możesz ustalić kwotowo – wtedy od wszystkich pracowników potrącana jest ta sama kwota. Możesz ją ustalić także procentowo – wówczas kwota zależna będzie od Twojej pensji, ale od wszystkich pobierana będzie taka sama część pensji, np. 5% lub 7%. Możesz też ustalić, że składka jest ściągana procentowo, ale nie więcej niż np. 60 zł. Jeżeli więc ustalony procent przekroczy tę sumę, to pracodawca zapłaci Ci kwotę określoną jako granica.

Możesz opłacać składkę dodatkową. Jej wysokość nie może przekroczyć w skali roku 4,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. Jednorazowa miesięczna składka może być w dowolnej wysokości (uwzględniając wcześniej wspomniany limit), możesz tę wysokość zmieniać – podnosić oraz obniżać. Możesz też całkowicie zrezygnować ze składki dodatkowej.

Zdjęcia: Pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here