Grupa One-2-One
Polish English m.one2one.pl

- Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu- Regulamin Rady Nadzorczej

- Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

- Oświadczenie dotyczące przestrzegania ładu korporacyjnego

- Jednolity Statut Spółki z dnia 24.11.2010

- Sprawozdanie opisowe z działalności Rady Nadzorczej One-2-One S.A. w 2008 r.

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2009.


Zastrzeżenia prawne | © One-2-One S.A.