Grupa One-2-One
Polish English m.one2one.pl
Notowania
Raport bieżący nr 11/2014

Decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca zawieszenia postępowania w sprawie skargi kasacyjnej Spółki od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

W dniu 3 września 2014 Spółka otrzymała postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącej decyzji Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z 18 czerwca 2012 roku w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzenia loterii audioteksowej bez wymaganego zezwolenia.

Po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 125 §1 pkt 1 w zw. art. 193 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z urzędu zawiesił postępowanie w sprawie skargi kasacyjnej One-2-One od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 13 marca 2013, do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego sformułowanego w postanowieniu NSA z dnia 15 stycznia 2014.

Pytanie prawne przedstawione Trybunałowi Konstytucyjnemu związane jest z wątpliwościami Naczelnego Sądu Administracyjnego dot. zgodności art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) z a) z art. 2 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) z art. 20 i 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełen raport: Pobierz PDF

Korekta RB 01/2014/K

Korekta raportu dotyczącego Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy One-2-One S.A.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd One-2-One S.A. w Poznaniu koryguje Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. W tekście raportu wkradł się błąd numeracji serii akcji, rozbieżność pomiędzy raportem a projektami uchwał dotyczące planowanych emisji akcji. Poniżej poprawiona treść komunikatu.

Zarząd One-2-One S.A. („Spółka”) na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w związku z art. 4021 , art. 4022 i art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych („KSH”), § 21 ustęp 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 marca 2014 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu (60-189) przy ulicy Bukowskiej 285.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 5 marca 2014 Pobierz PDF

Treść projektów uchwał - Pobierz PDF

Formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika -Pobierz PDF

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów - Pobierz PDF

Wzór pełnomocnictwa-Pobierz PDF

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnianie wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji serii J oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J Pobierz PDF

Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. - 5 marca 2014

Zarząd One-2-One S.A. („Spółka”) na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w związku z art. 4021 , art. 4022 i art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych („KSH”), § 21 ustęp 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 marca 2014 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu (60-189) przy ulicy Bukowskiej 285.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 5 marca 2014 Pobierz PDF

Treść projektów uchwał - Pobierz PDF

Formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika -Pobierz PDF

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów - Pobierz PDF

Wzór pełnomocnictwa-Pobierz PDF

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnianie wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji serii I oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I Pobierz PDF

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd One-2-One S.A. („Spółka”) na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w związku z art. 4021 , art. 4022 i art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych („KSH”), § 21 ustęp 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 stycznia 2014 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu (60-189) przy ulicy Bukowskiej 285.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29 stycznia 2014 Pobierz PDF

Treść projektów uchwał - Pobierz PDF

Formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika -Pobierz PDF

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów - Pobierz PDF

Wzór pełnomocnictwa- Pobierz PDF

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnianie wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji serii I oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I Pobierz PDF


Zastrzeżenia prawne | © One-2-One S.A.