Grupa One-2-One
Polish English m.one2one.pl

Realizując projekty zarówno z zakresu rozwiązań mobilnych jak i internetowych dysponujemy kompetencjami technicznymi oraz wiedzą, która są niezbędne do prowadzenia prac rozwojowych i tworzenia rozwiązań autorskich. Dzięki temu poszerzamy zakres oferowanych usług jak i narzędzi za pomocą których są one realizowane.

Bazując na specjalistycznej wiedzy z zakresu rozwiązań technicznych już kilka lat temu rozpoczęliśmy prace, które następnie sukcesywnie rozwijaliśmy w efekcie czego dziś MobiTrust, spółka Grupy One-2-One oferuje autorskie rozwiązanie mobilnego podpisu elektronicznego, który obecnie wdrażany jest w polskich sieciach telefonii komórkowej.


Zastrzeżenia prawne | © One-2-One S.A.