Grupa One-2-One
Polish English m.one2one.pl

Usługi adresowane do szeroko rozumianych agencji marketingowych, reklamowych, jak i bezpośrednio marketerów stanowią wyróżnik Grupy One-2-One. Jako pierwsza w Polsce, w ramach własnych struktur powołała do życia podmiot - agencję mobijoy! - który pozycjonował się jako agencja marketingu mobilnego.

Wnikliwa ocena sytuacji rynkowej, jak i obserwacja tendencji marketingowej na świecie, a także wizja rozwoju tego fragmentu rynku pozwoliły na dostarczanie szerokiego wachlarza usług pierwotnie składających się na projekty mobilne już na przełomie 2002 i 2003 roku.

Dzięki wiedzy, doświadczeniu zespołów, a także otwartemu podejściu oferowane usługi przez coraz szersza rzeszę marek po stronie Grupy One-2-One, właśnie dla tej grupy odbiorców, pozwoliły na budowę przewagi konkurencyjnej i stały się jednymi z priorytetowych. W zakresie oferowanych rozwiązań mobilnych, jak i internetowych dostarczane są zarówno rozwiązania techniczne, jak i zapewniane usługi doradcze.

Consulting na właściwym poziomie jakościowym, a także ze zrozumieniem potrzeb oraz charakteru pracy agencji marketingowych, czy działów marketingu okazał się kluczowym dla powodzenia opracowywanych projektów w ramach tego sektora.


Zastrzeżenia prawne | © One-2-One S.A.