Grupa One-2-One
Polish English m.one2one.pl

Zarząd One-2-One S.A. („Spółka”) na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w związku z art. 4021 , art. 4022 i art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych („KSH”), § 21 ustęp 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 stycznia 2014 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu (60-189) przy ulicy Bukowskiej 285.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29 stycznia 2014 Pobierz PDF

Treść projektów uchwał - Pobierz PDF

Formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika -Pobierz PDF

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów - Pobierz PDF

Wzór pełnomocnictwa- Pobierz PDF

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnianie wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji serii I oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I Pobierz PDF

Zarząd One-2-One S.A. („Spółka”) na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w związku z art. 4021 , art. 4022  i art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych („KSH”), § 21 ustęp 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 sierpnia 2013 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Michała Wieczorka w Poznaniu (61-816) przy ulicy Franciszka Ratajczaka 35.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27 sierpnia  2013 Pobierz PDF

Treść projektów uchwał - Pobierz PDF

Formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika -Pobierz PDF

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów - Pobierz PDF

Wzór pełnomocnictwa- Pobierz PDF

Zarząd One-2-One S.A. („Spółka”) na podstawie art. 395 i art. 399 §1, w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), § 21 ustęp 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2013 roku, na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Woźniaka w Poznaniu (61-816) przy ulicy Franciszka Ratajczaka 31/10.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29 czerwca 2013 Pobierz PDF

Treść projektów uchwał - Pobierz PDF

Formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - Pobierz PDF

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów - Pobierz PDF

Wzór pełnomocnictwa- Pobierz PDF

Zarząd One-2-One S.A. na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w związku z art. 4021 , art. 4022  i art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także na podstawie § 21 ustęp 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 czerwca 2013 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Woźniaka w Poznaniu (61-816) przy ulicy Franciszka Ratajczaka 31/10.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 11 czerwca 2013 - Pobierz PDF

Treść projektów uchwał - Pobierz PDF

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnianie wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji serii F oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F- Pobierz PDF

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnianie wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji serii H oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H - Pobierz PDF

Formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  - Pobierz PDF

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów - Pobierz PDF

Wzór pełnomocnictwa - Pobierz PDF

Zarząd One-2-One S.A. zwołuje na dzień 5 czerwca 2013 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A., które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Woźniaka w Poznaniu (61-816) przy ulicy Franciszka Ratajczaka 31/10.

Ogłoszenie o NWZA One-2-One  - Pobierz PDF

Treść projektów uchwał - Pobierz PDF

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnianie wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji serii F oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F - Pobierz PDF

Opinia Zarządu w przedmiocie uzasadnianie wyłączenia prawa akcjonariuszy do poboru akcji serii H oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H - Pobierz PDF

Formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - Pobierz PDF

Oświadczenie o liczbie akcji i głosów - Pobierz PDF

Wzór pełnomocnictwa - Pobierz PDF


Zastrzeżenia prawne | © One-2-One S.A.