Grupa One-2-One
Polish English m.one2one.pl
Zastrzeżenia prawne

Witryna www.one-2-one.pl jest udostępniana na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w dokumencie Prawa autorskie. Witryna www.mobijoy.pl jest dostępna w takim stanie w jakim Użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego. Właściciel witryny, mobijoy! sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika. mobijoy! sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron.

mobijoy! nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron witryny www.mobijoy.pl

W celu poprawienia funkcjonalności witryny www.mobijoy.pl istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie do zawartości witryny internetowej www.mobijoy.pl są w całości zastrzeżone na rzecz mobijoy! sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody mobijoy! sp. z o.o. jest zabronione poza wyjątkami opisanym poniżej.

Użytkownik witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto Użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku.

Prawo Użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako “prasowe” jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.


Zastrzeżenia prawne | © One-2-One S.A.