Grupa One-2-One
Polish English m.one2one.pl
Unijne dofinansowanie na rozwój mobilnego e-podpisu

Mobitrust (Grupa One-2-One) będzie się rozwijał dzięki unijnemu dofinansowaniu

Mobitrust specjalizujący się w usługach mobilnego podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa sieciowego znalazł się na liście beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa mazowieckiego.

Dzięki unijnej dotacji wdrożony zostanie autorski system klasy CRM, uwzględniający specyfikę spółki zajmującej się innowacyjnym segmentem technologii komunikacyjnych. Projekt umożliwi efektywną sprzedaż usług z oferty MobiTrust oraz budowę relacji biznesowych i rozliczeniowych z klientami. Unijne dofinansowanie pozwoli na skuteczniejsze zarządzanie systemami sprzedaży i dystrybucji certyfikatów, stworzony zostanie także moduł naliczania opłat oraz wsparcia technicznego.

Popis elektroniczny w tym mobilny e-podpis staje się w Polsce coraz bardziej powszechny, choć wdrożenie rozwiązań napotyka wiele problemów, zarówno prawnych jak i technicznych. Dzięki uzyskanej dotacji uda się nam zbudować platformę, która pozwala zarządzać systemem certyfikatów bezpieczeństwa, tym samym stwarzając możliwości większego dostępu do rozwiązań mobilnego podpisu elektronicznego, mówi Monika Janiszewska Group account director ds. produktów innowacyjnych w Grupie One-2-One.

System MobiTrust pozwoli na uzyskanie efektu synergii poprzez biznesowe połączenie sektorów do tej pory jedynie w nieznacznym stopniu współpracujących ze sobą: bankowości oraz firm z sektora MSP. Dla spółki to przede wszystkim zmniejszenie kosztów operacyjnych, zwiększenie wydajności kanałów sprzedaży i szybka realizacja zleceń abonentów.

Całkowita wartość projekt wynosi 1 207 800 zł, a poziom dofinansowania stanowi 50% kosztów (603 900 zł).


Zastrzeżenia prawne | © One-2-One S.A.