Grupa One-2-One
Polish English m.one2one.pl
One-2-One będzie funduszem VC

One-2-One S.A. rozpoczyna proces przekształcenia swojej struktury w podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Powołana w tym celu spółka zależna One-2-One Venture Management po zebraniu deklaracji inwestorskich zgłosiła wniosek do Krajowego Funduszu Kapitałowego. Po zakończeniu konkursu i zaakceptowaniu wniosku przez KFK One-2-One planuje zarządzanie aktywami o wartości 40 mln zł.

Utworzenie struktury Venture Capital jest pierwszym elementem przygotowanej przez ostatnie miesiące strategii przekształceniowej grupy One-2-One. Naszym celem jest stworzenie dedykowanego funduszu wspólnie z partnerem inwestycyjnym, którym jest Krajowy Fundusz Kapitałowy. Złożyliśmy interesujący wniosek w konkursie KFK, jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie i nowe projekty start-up’owe zostaną pozytywnie zaopiniowane i doprowadzą do podpisania umowy, mówi Piotr Majchrzak, prezes zarządu One-2-One.

Fundusz One-2-One będzie posiadał do zainwestowania 40 mln zł - połowa tej kwoty będzie pochodzić z Krajowego Funduszu Kapitałowego - tzw. funduszu funduszy, który wspiera w inwestycjach fundusze VC. KFK należy do Banku Gospodarstwa Krajowego, środki pochodzą głównie z budżetu państwa, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Działalność KFK polega na inwestowaniu w fundusze venture capital, które zasilają kapitałowo małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, szczególnie innowacyjne o wysokim potencjale rozwoju lub prowadzące działalność badawczo - rozwojową.

Ubiegły rok dla One-2-One był bardzo trudny, związany z załamaniem się rynku komunikacji SMS-owej, która była jednym z głównych elementów przychodowych spółki. Jednocześnie w skład Grupy wchodzą mniejsze, specjalistyczne podmioty, które w nowej strukturze zarządzania i finansowania mają szansę na szybkie wdrożenie oferowanych i przygotowywanych produktów z zakresu bezpieczeństwa transakcji, mobilnych usług finansowych i systemów wideo, mówi Piotr Majchrzak.

Strategia funduszu One-2-One zakłada inwestycje w rozwój i ekspansję spółek z sektora e-commerce, technologii i usług mobilnych, mediów cyfrowych oraz biotechnologii, tym samym planowane jest dofinansowanie projektów typu start-up i early stage z 5-letnim horyzontem inwestycyjnym.


Zastrzeżenia prawne | © One-2-One S.A.