Grupa One-2-One
Polish English m.one2one.pl
Jarosław Przybyła, członek Rady Nadzorczej

Studia w Poznaniu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości ukończone na trzech kierunkach: Marketing, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz Zarządzanie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – na kierunku Handel i Marketing, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Finanse i Bankowość. Ukończył studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Strategii Marketingowych.

Pierwszą pracę podjął w 2000 roku w trakcie studiów w firmie Ennovations, spółce zależnej Arena.pl S.A. gdzie zajmował stanowisko Marketing Managera. Następnie w One-2-One Sp. z o.o. od początku jej istnienia jako Kierownik rozwoju produktu, a następnie Dyrektor rozwoju rynku. W drodze wydzielenia ze struktur One-2-One agencji marketingu mobilnego Mobijoy! zajmował w niej od września 2003 roku stanowiska Dyrektora operacyjnego i ostatnio Dyrektora zarządzającego, będąc jednocześnie członkiem zarządu.

Autor publikacji na temat rynku oraz usług składających się na zjawisko marketingu mobilnego. Jarosław Przybyła do grudnia 2010 był członkiem zarządu One-2-One a do lutego 2011 roku pełnił obowiązki prezesa zarządu spółki zależnej Mobijoy! Jest specjalistą w zakresie nowych mediów i rozwiązań interaktywnych. Obecnie pełni funkcje dyrektora zarządzającego SkyShare Sp. z o.o.

Jarosław Przybyła nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marcin Lis - członek Rady Nadzorczej

Marcin Michał Lis jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. Od 1999 roku zaangażowany w liczne przedsięwzięcia kapitałowe, prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne. Doświadczony praktyk z dziedziny prawa handlowego, fuzji i przejęć spółek oraz projektów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. W Kancelarii kieruje pracami zespołu partnerstwa publiczno-prywatnego, audytów prawnych oraz prywatyzacji i innych przedsięwzięć kapitałowych z udziałem podmiotów z sektora prywatnego oraz spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych

Marcin Michał Lis nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Adam Kuźnicki - członek Rady Nadzorczej

Adam Kuźnicki, jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni także funkcję prezesa zarządu deweloperskiej spółki K&K, specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, gospodarczym, administracyjnym, w tym prawie nieruchomości, prowadzi od wielu lat liczne procesy odszkodowawcze przeciwko Skarbowi Państwa. Zajmuje się restytucją majątków przejmowanych przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Kieruje zespołem radców prawnych i adwokatów w kancelarii, w której jest partnerem zarządzającym.

Adam Kuźnicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Dariusz Nagórski - członek Rady Nadzorczej

Dariusz Nagórski ukończył studia w Wyższej Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie w zakresie zarządzanie przedsiębiorstwem. Obecnie pełni funkcje wiceprezesa w spółkach MR Development Sp. z o.o. oraz ELNINJO RE Sp. z o.o. Jest także prezesem należącej do Grupy One-2-One społki technologicznej MobiTrust S.A. Specjalizuje się w inwestycjach związanych z budową centrów handlowych.

Dariusz Nagórski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Mateusz Richter - członek Rady Nadzorczej

Mateusz Karol Richter jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Biegły w zakresie międzynarodowego prawa handlowego oraz prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji z zakresu prawa nieruchomości oraz procesów przeprowadzania inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych.

Mateusz Karol Richter nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do One-2-One S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


Zastrzeżenia prawne | © One-2-One S.A.