Grupa One-2-One
Polish English m.one2one.pl
Tomasz Długiewicz - Prezes Zarządu

Tomasz Długiewicz jest absolwentem Wydziału Filologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Filologia Polska i Klasyczna. Tomasz Długiewicz podjął zatrudnienie w 1998 roku, pracując w latach 1998-1999 – w First Active Polska w Poznaniu jako Szef Działu Oprogramowania; w latach 2000-2001 – w portalu internetowym Arena.pl w Poznaniu, na stanowisku wicedyrektora, a później dyrektora ds. technologii. Tomasz Długiewicz jest właścicielem działalności gospodarczej pod firmą „Pro Tomasz Długiewicz” oraz udziałowcem w Concept Management Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, gdzie pełni funkcje Prezesa Zarządu.

więcej…


Zastrzeżenia prawne | © One-2-One S.A.